Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý

Ngày 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý; xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023. Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang chủ trì hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột tiến hành bỏ phiếu.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang nêu rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích và yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý. Đồng thời nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Do đó đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ nêu cao trách nhiệm, ý thức xây dựng, khách quan, công tâm thống nhất nhận thức chung, phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao xem xét, thể hiện mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu.

Advertisement

Tại hội nghị, các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột; Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ Buôn Ma Thuột; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột và Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Sau khi nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo đúng các yêu cầu, quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố trước hội nghị theo đúng quy định.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …