Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 30/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, năm 2021 số người tham gia BHXH đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 102.077/102.060 người, BHXH tự nguyện là 18.046/18.041 người; số người tham gia BHYT là 1.544.582, đạt tỷ lệ bao phủ 90,97% dân số toàn tỉnh; số thu, thu được 3.322,104/3.315,460 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo, an toàn, kịp thời; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục triển khai quyết liệt. Công tác thanh tra, đạt 114,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ban Chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ từ ngân sách khoảng 16,5 tỷ đồng cho người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn không thuộc danh sách phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT được tiếp tục thụ hưởng chính sách BHYT đến hết ngày 30/6/2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo H’Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua mạng xã hội như Fanpage và Zalo page của BHXH tỉnh; quán triệt với tinh thần mỗi viên chức, người lao động chủ động sưu tầm những thông tin chính thống về chính sách BHXH, BHYT, VssID trên Fanpage, Zalo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh… BHXH các huyện, thị xã đã phối hợp với UBND các cấp tăng tần suất phát từ hàng tháng lên hàng tuần, hàng ngày, 2 lần/ngày hoặc 3 lần/ngày và tăng theo từng chiến dịch truyền thông.

Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất nhiệm vụ năm 2022, đó là tiếp tục giữ vững và phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT, Luật BHXH; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số toàn tỉnh và các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022; 14% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời phấn đấu chỉ tiêu giảm nợ thấp hơn tỷ lệ nợ do BHXH Việt Nam giao; kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT đảm bảo trong phạm vi dự toán Chính phủ giao năm 2022; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy định…

Lãnh đạo BHXH tỉnh trao tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh

Advertisement

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, BHXH, BHYT là 2 chính sách lớn, quan trọng của Đảng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Triển khai chính sách BHXH, BHYT cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Do đó, để triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và bền vững trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp phù hợp để triển khai kế hoạch đạt kết quả, mục tiêu do UBND tỉnh giao, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề cần chỉ đạo tổ chức thực hiện về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là phát triển BHYT học sinh, sinh viên, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; vấn đề xử lý nợ đọng BHXH, BHYT và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất UBND, HĐND tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho nhóm cán bộ Đảng, đoàn thể, chính quyền địa phương chưa tham gia BHXH và kinh phí BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh không được ngân sách cấp BHYT, cũng như việc đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ BHYT cho những đối tượng ở một số xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, vùng đặc biệt khó khăn không còn thụ hưởng chính sách BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh…

Nhân dịp này, BHXH Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020-2021.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …