Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU

Ngày 26/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU, ngày 10/5/2012 và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đại diện lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tổng kết các Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, qua quá trình triển khai, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp thường xuyên, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã cơ bản phát huy tốt vai trò “nòng cốt”, “gương mẫu đi đầu”, công tác xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về “xây dựng lực lượng Công an cấp tỉnh vững mạnh, Công an cấp huyện toàn diện, Công an xã bám cơ sở” cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an các cấp; gắn với đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh đến năm 2025 có trên 60% và đến năm 2030 có trên 70% cán bộ có trình độ đào tạo đại học Công an và đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên.Đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Về công tác hậu cần đảm bảo phục vụ xây dựng lực lượng Công an, Tỉnh ủy tỉnh đã chỉ đạo Ban Cán sự UBND tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác bảo đảm ANTT, chủ động cân đối nguồn ngân sách đảm bảo cho công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của Công an cấp tỉnh, huyện, xã; thống nhất đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ triển khai Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đến năm 2030. Đồng thời, cân đối các nguồn lực, bố trí kinh phí hàng năm để hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an trên địa bàn, đảm bảo dự phòng tại chỗ, giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống phức tạp phát sinh.

Advertisement

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ-TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 09/3/2023 và Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Đồng chí Phạm Minh Tấn– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm và những kết quả, thành tích mà các sở, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong việc tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự.Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 17 và Đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức, năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình.Đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 15 tập thể 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và 09 tập thể 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU.

Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …