Bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở

Việc hợp nhất ba lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và dân phòng thành lực lượng bảo vệ ANTT sẽ tạo “pháo đài” giữ vững ANTT, an toàn địa bàn từ cơ sở.


Việc hợp nhất ba lực lượng gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng thành lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ tạo thành “pháo đài” giữ vững ANTT, an toàn địa bàn từ cơ sở.

Đối với việc hợp nhất ba lực lượng trên, điều này giúp tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ ANTT tại cấp cơ sở. Sự hợp nhất giúp tập trung nguồn lực, cải thiện khả năng phối hợp và tăng cường sự linh hoạt trong hoạt động. Đồng thời, việc tạo ra một lực lượng mới kết hợp các yếu tố chuyên môn và dân sự cũng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ an ninh, trật tự đối với cộng đồng.

Để đảm bảo công tác hợp nhất diễn ra suôn sẻ, cần có sự đào tạo và huấn luyện cho các thành viên của lực lượng mới. Quá trình này cần sự hỗ trợ và hướng dẫn kỹ lưỡng, đồng thời cũng cần sự giám sát và đánh giá định kỳ để điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác.

Advertisement

Nhìn chung, việc hợp nhất ba lực lượng thành một lực lượng chuyên nghiệp và hiệu quả là một động thái tích cực trong việc nâng cao ANTT ở cơ sở. Chỉ thông qua sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, chúng ta mới có thể đảm bảo an ninh, trật tự cho cộng đồng một cách toàn diện và hiệu quả.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …