Bế giảng lớp truyền dạy đánh chiêng Êđê cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Ngày 20/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức bế giảng lớp truyền dạy đánh chiêng Êđê cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

Các nghệ nhân và học viên diễn tấu chiêng Êđê

Lớp truyền dạy cồng chiêng cho sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tham gia lớp truyền dạy có 30 học viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên. Trong thời gian 01 tháng, các học viên đã được nghệ nhân của TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana truyền dạy đánh các bài chiêng cơ bản dùng trong các dịp lễ, hội như: đón khách, mừng mùa, mừng lúa mới… Với sự giảng dạy của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm, các học viên đã tiếp thu hiệu quả các nội dung được truyền đạt, qua đó góp phần bảo tồn văn hóa cồng chiêng – tài sản quý giá của dân tộc mình.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Lớp truyền dạy cồng chiêng cho sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên là hoạt động thiết thực được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức nhằm giúp cho thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần đưa hoạt động sinh hoạt, giao lưu văn hóa cồng chiêng ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, phục vụ hiệu quả nhu cầu, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Advertisement

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà đề nghị, sau khóa học, các học viên tiếp tục tập luyện, trau dồi kỹ năng đánh các bài chiêng; tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa, nghệ thuật quần chúng, chuyên nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …