Bế mạc lớp học diễn xướng, hát kể Khan (sử thi) của người Êđê

Ngày 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc lớp học diễn xướng, hát kể Khan (sử thi) của người Êđê tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar.

Tiết mục biểu diễn tại buổi lễ.

Lớp học diễn xướng, hát kể Khan của người Êđê được khai giảng từ ngày 22/6/2023. Sau hơn 3 tháng học tập, 20 học viên của lớp đã được các nghệ nhân truyền dạy các nội dung: tổ chức diễn xướng, truyền dạy những nét cơ bản về lối hát kể Khan, cách láy luyến làn điệu với lời hát kể, phương thức thực hành kỹ năng diễn xướng cũng như cách ứng tác và ngẫu hứng sáng tạo trong nghệ thuật diễn xướng sử thi. Ngoài sự chuẩn bị, biên soạn tài liệu, các nghệ nhân còn chủ động sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống trong truyền dạy, nhằm hỗ trợ học viên học tập, rèn luyện được dễ dàng, dễ hiểu hơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lại Đức Đại phát biểu tại buổi lễ.

Các bài sử thi truyền dạy gồm: Sử thi Dam Săn, Khing Jú, Y Gung Dăng, Dăm Bhu Dăm Bha… với các nội dung ca ngợi tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn, đề cao chính nghĩa, nâng cao sức mạnh hình thể lẫn sức mạnh tâm hồn cao cả…

Kết thúc khóa học, qua kiểm tra có 5 học viên đạt loại giỏi, 10 học viên đạt khá và 5 học viên trung bình. Lớp truyền dạy Khan là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc; đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc phát huy giá trị văn hóa kể Khan trong đồng bào dân tộc Êđê; thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND tỉnh về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2025”; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Advertisement

Trao chứng nhận cho các học viên.

Hát kể Khan (sử thi) của người Êđê là một trong 3 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cùng với “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người M’nông huyện Lắk” và “Ngữ văn dân gian lời nói vần của người Êđê huyện Cư M’gar”.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …