Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ 8 mở rộng

Sáng 28/12, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 mở rộng nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nghị quyết năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, đa số các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động và linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả cơ bản đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Đỗ Quốc Hương – Bí thư Huyện ủy Krông Bông phát biểu tại hội nghị

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện trong năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021) 64.83 triệu đồng, cao hơn 13,74% so với năm 2020, đạt 97,93% kế hoạch .

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) tăng 5,84 % so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2021 (theo giá hiện hành) 2.824 tỷ đồng, cao hơn 159,4 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 96,74% Kế hoạch năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn huyện thực hiện chi hỗ trợ kinh phí cho hơn 1.050 người lao động trên địa bàn huyện không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, tổng số tiền ước thực hiện trên 1.400 triệu đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ, tích cực. Đến cuối năm 2021 có 5.381 hộ nghèo/23.544 hộ, chiếm 22,86%, giảm 1,93% so với năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện đạt 159/247 tiêu chí, đạt bình quân 12,23 tiêu chí/xã.

Lãnh đạo xã Yang Ré tham gia ý kiến tại hội nghị

Năm 2022, Huyện ủy Krông Bông phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 –NQ/HU về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2022, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước phát sinh đạt khoảng 80, 2 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 10,15%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm 3-4%.

Advertisement

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện ủy Krông Bông cần nhận diện tồn tại, hạn chế và khắc phục trong nhiệm kỳ này. Một số kiến nghị từ cơ sở, Tỉnh ủy ghi nhận và sẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, đặc biệt trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ phụ trách thôn, buôn; đầu tư buôn Đắk Tuar- xã CưPui…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư yêu cầu Huyện ủy Krông Bông cần thảo luận chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với tình hình địa phương tập trung tổ chức thực hiện; tập trung tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, trong đó tập trung các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phát triển kinh tế theo chiều sâu, tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp nhằm hướng tới tăng trưởng cao và bền vững; chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 8 (mở rộng)

Ngày 7/4, Huyện ủy Lắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ …