Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quán triệt và triển khai Chỉ thị 11 của Tổng Tham mưu trưởng

Ngày 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TM, ngày 12/4/2023 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, nội dung trọng tâm của Chỉ thị yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định các cấp về xây dựng, chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị phải tuân theo điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng các cấp và vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và sức mạnh của các tổ chức đối với công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; cũng như nghiêm cấm một số hoạt động nhằm phòng chống tham ô, tham nhũng và vi phạm pháp luật trong quân đội.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, Đại tá Đào Viết Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm các chế độ công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa. Đồng thời, phát huy dân chủ, nêu gương của cán bộ các cấp và duy trì tốt đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …