Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Sáng 06/10, tại đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương chủ trì cùng đại diện một số sở, ngành tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo) nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn – thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh. Chương trình phấn đấu đến năm 2025: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (phát triển chính quyền số); ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số (phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn); ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến (xã hội số); phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022) thực hiện trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025 trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Chương trình phấn đấu đến năm 2025, có tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; có 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định… Chương trình gồm 09 nhiệm vụ cơ bản gồm: Cấp nước sạch nông thôn; chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt; chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; bao gói thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường làng nghề; cảnh quan môi trường nông thôn; an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; công tác vệ sinh.

Advertisement

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của các địa phương về đẩy mạnh truyền thông bảo vệ môi trường nông thôn; giải pháp mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và cung cấp nước sạch cho địa bàn miền núi, dân cư thưa thớt; kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử; công tác triển khai mô hình xã thông minh…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh chụp từ màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết: chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 cần tiếp tục triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt để bảo vệ môi trường; đẩy mạnh vệ sinh an toàn thực phẩm và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung một số giải pháp trong thời gian tới như: tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cộng đồng và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện; thí điểm thực hiện các mô hình chương trình; nhân rộng các mô hình hiện có về cấp nước, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; lồng ghép các nội dung của chương trình trong các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đối với Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025 cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số; triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số; hoàn hiện cơ sở dữ liệu trong quản lý, theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số.

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo cấp học mầm non tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023

Chiều 4/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức tổng kết và …