Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Ngày 1/3, Các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022.

Tại lễ ra quân huấn luyện các đơn vị đã quán triệt kế hoạch huấn luyện của cấp trên; phổ biến nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị và phát động thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, linh hoạt và an toàn”

Toàn cảnh ra quân huấn luyện tại Đồn Biên phòng Yok M’Bre

Theo đó, năm 2022 các đơn vị trong BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã xác định cụ thể từng nội dung và đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu như: đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các văn bản, có nhận thức sâu sắc, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp huấn luyện, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 75% trở lên huấn luyện đạt khá và giỏi; Tiếp tục quán triệt sâu sắc 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; Tổ chức huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị của đơn vị, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị có 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 % trở lên đạt khá, giỏi; kết hợp huấn luyện, rèn luyện, duy trì thực hiện các chế độ quy định với tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh huấn luyện nghiệp vụ biên phòng, pháp luật, võ thuật, đảm bảo cho bộ đội nắm và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Biên phòng, chủ trương, đối sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới…

Advertisement

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thăm quan các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm

Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức duyệt đội ngũ, tổ chức thăm quan, giới thiệu các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2022 và tổ chức chạy CISM nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ…

Advertisement

About admin

Check Also

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ lớp thứ 2

Trong 2 ngày (ngày 28 – 29/11), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị …