Chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. Hội đồng đã thành công trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024.


UBND tỉnh tổ chức Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Võ Văn Cảnh chủ trì phiên họp.

Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội đồng và các cơ quan thành viên tích cực chủ động triển khai thực hiện toàn diện, bám sát nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh. Đã đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật; chính sách, pháp luật hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Các thành viên Hội đồng đã tổ chức 2.982 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 400.000 lượt người; biên soạn, cấp phát miễn phí gần 90.000 bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức 149 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 66.737 lượt người tham dự.

Các đơn vị cấp huyện đã tổ chức 405 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho hơn 50.000 người; phát hành hơn 40.000 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các ứng dụng công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội.

Năm 2024, Hội đồng tiếp tục tham mưu, tư vấn đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ưu tiên các đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội; triển khai thực hiện các đề án, văn bản, chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản, coi đây là giải pháp quan trọng để gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Advertisement

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng và các sở ngành, địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động này; các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có tác động lớn đến xã hội tổ chức các hình thức truyền thông chính sách để người dân, tổ chức tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng chính sách, tạo đồng thuận và tiền đề thực hiện hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Tạo lập bản sắc một cách sáng tạo

Buôn Ma Thuột – Thành phố đầy tiềm năng và bản sắc mới, kết hợp …