Công an huyện Buôn Đôn triển khai cấp thẻ Căn cước theo mẫu mới

Công an huyện Buôn Đôn tổ chức cấp thẻ Căn cước mới cho công dân đầu tiên. Huyện có hơn 18.000 công dân dưới 14 tuổi và 593 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Mục tiêu thu nhận 100% hồ sơ trước 31/10/2024.


Công an Buôn Đôn cấp thẻ Căn cước mới cho công dân

Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức thu nhận cấp thẻ Căn cước theo mẫu mới theo Luật Căn cước năm 2023 cho những công dân đầu tiên trên địa bàn huyện. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Luật Căn cước mới.

Toàn huyện Buôn Đôn có tổng cộng 18.398 công dân dưới 14 tuổi, trong đó có 7.057 công dân dưới 6 tuổi và 11.341 công dân từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Ngoài ra, còn có 593 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ và cấp thẻ Căn cước theo quy định.

Advertisement
\"công
Công dân dưới 14 tuổi đầu tiên của huyện Buôn Đôn được thu nhận hồ sơ cấp Căn cước.

Để triển khai Luật Căn cước năm 2023, Công an huyện Buôn Đôn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã để tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật. Mục tiêu là nâng cao hiểu biết của người dân và góp phần thực hiện pháp luật trên địa bàn huyện.

Công an huyện Buôn Đôn đặt mục tiêu vận động thu nhận 100% hồ sơ cấp Căn cước cho công dân trước ngày 31/10/2024 để đảm bảo việc thực hiện Luật Căn cước mới.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …