Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Chiều 9/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2022, các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều sáng kiến, giải pháp được nghiên cứu, áp dụng và có nhiều đổi mới trong thực hiện CCHC. Công tác truyền thông về CCHC được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Công tác khảo sát, điều tra xã hội học, đánh giá tác động của CCHC và đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được triển khai khoa học, giúp nâng cao tính khách quan, chính xác, phản ánh đầy đủ, toàn diện các nội dung CCHC.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trên địa bàn thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại ở cả 3 cấp chính quyền, đặc biệt là hồ sơ đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế, vẫn còn có lãnh đạo bị kỷ luật; hạ tầng chuyển đổi số tỉnh đang triển khai chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao; các dịch vụ thanh toán trực tuyến chưa khuyến khích được nhiều người sử dụng…

Giám đốc Sở Công Thương Lưu Văn Khôi phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành, Sở Công Thương đứng đầu với 92,43%; xếp thứ 2 là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 91,74%; Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ 3 với 91,23%. Đơn vị có có chỉ số CCHC thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường với 80,55%.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, địa phương dẫn đầu Chỉ số CCHC năm 2022 là TP. Buôn Ma Thuột với 92,33%, xếp thứ 2 là huyện Krông Năng với 91,29% và xếp thứ 3 là huyện Krông Pắc với 90,32%. Địa phương có Chỉ số CCHC thấp nhất là huyện Lắk với 73,17%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC bám sát chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, đảm bảo 100% thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành 100% Bản cam kết thực hiện CCHC năm 2023; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Advertisement

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ (đặc biệt là lĩnh vực đất đai); thường xuyên quán triệt, tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống nền tảng, hệ thống kho dữ liệu dùng chung, phát triển các ứng dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin, nguồn nhân lực để sẵn sàng chuyển đổi số…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác CCHC của tỉnh năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …