Cuộc họp thành viên UBND tỉnh thông qua 10 nội dung quan trọng

Sáng ngày 29/11, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên UBND tỉnh để thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, H’Yim Kđoh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X đối với các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể: Hỗ trợ các cơ sở y tế được giao nhiệm xây dựng, triển khai mô hình quản lý, phát hiện và ghi nhận bệnh nhân các bệnh không lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế; Hỗ trợ khám sàng lọc, phát hiện, quản lý sàng lọc, tham gia chiến dịch và khám lưu động tại cộng đồng; khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y; Hỗ trợ cộng tác viên y tế, dân số tại xã, phường, thị trấn; Hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống phong…

Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La trình bày dự thảo

Cuộc họp cũng thống nhất trình HĐND tỉnh khóa X xem xét thông qua: Nghị quyết về danh mục các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; Nghị quyết giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị; Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2023 và Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023.

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tham gia thảo luận

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung bảo đảm tính thuyết phục trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …