Danh sĩ Phạm Phú Thứ và những tác phẩm đồ sộ

Phạm Phú Thứ – vị quan thanh liêm, chính trực, tài năng văn thơ, để lại di sản văn thơ và khoa học đồ sộ. “Giá viên toàn tập” và “Giá viên biệt lục” là những tác phẩm nổi bật của ông với nội dung sâu sắc và mang tính lịch sử cao.


Phạm Phú Thứ (1821 – 1882) là một quan nhà Đại Việt có uy tín cao, trung thực, có kiến thức về kinh tế và chính trị, từng đảm nhiều vị trí quan trọng dưới thời vua Tự Đức. Ông có tư duy tiến bộ, nhạy bén với thời đại, khả năng quan sát tinh tế và nổi tiếng với tài văn xuất sắc, sâu lắng cùng ngôn ngữ phong phú.

Tác phẩm nổi bật nhất của Phạm Phú Thứ là “Giá viên toàn tập”, một tuyển tập văn thơ đồ sộ và mang tính lịch sử, khoa học, nghệ thuật cao. Bộ sách này bao gồm 27 quyển, với 1 quyển thủ, 13 quyển thơ và 13 quyển văn, có tổng cộng 319.259 chữ. “Giá viên toàn tập” được hoàn thành vào năm 1895 – 1897 dưới triều vua Thành Thái, do người cháu của Phạm Phú Thứ là Đình thư Phạm Phú Lâm thực hiện.

Một tác phẩm khác đáng chú ý của Phạm Phú Thứ là “Giá viên biệt lục” (hay “Tây hành nhật ký”), gồm 3 quyển với 60.000 chữ. Đây là bộ sách ghi lại những trải nghiệm trong chuyến đi sứ sang Pháp của Phạm Phú Thứ, Phan Thanh Giản và Ngụy Khắc Đản. “Giá viên biệt lục” tập trung vào việc mô tả về đất đai, văn hóa, kinh tế, khoa học – kỹ thuật của các vùng đất mà họ đã đi qua.

Advertisement

Ngoài ra, Phạm Phú Thứ còn để lại nhiều tác phẩm khác về lịch sử, thơ, văn học và khoa học – kỹ thuật. Các tác phẩm này không chỉ phong phú về nội dung mà còn chứa đựng tư tưởng cải cách và canh tân sâu sắc trong mọi lĩnh vực của xã hội. Đóng góp của Phạm Phú Thứ không chỉ ở mặt văn chương mà còn là nền tảng cho sự phát triển và đổi mới của đất nước trong thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …