Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 28/7, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Các đại biểu tham dự kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Sở đã ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC kịp thời; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC); tham mưu công bố danh mục TTHC đầy đủ. Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Ông Hoàng Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra

Sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh như: Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; 100% văn bản điện tử được ký số (trừ văn bản mật). 100% công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để giải quyết công việc chuyên môn. Sở cũng công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở nhằm tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 106 thủ tục, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, tỷ lệ DVCTT toàn trình 4 là 51/106 đạt 48,11%; DVCTT một phần: 55/106, đạt 51,89%).

Hiện tại có 51/106 thủ tục hành chính, cụ thể: 51 TTHC thuộc lĩnh vực “Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp” đang tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên Hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đường dẫn https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với đoàn kiểm tra

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh để thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thành viên Đoàn 611 kiểm tra tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Đoàn kiểm tra số 611 kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số nội dung sau: Rà soát những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của Sở; trên cơ sở đó, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2023 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC; quán triệt đến những người tham gia điều tra xã hội học đánh giá thực chất, trung thực kết quả CCHC của tỉnh nhằm cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh.

Advertisement

Ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng Phòng KSTTHC tham gia ý kiến

Thường xuyên rà soát, cập nhật Quyết định công bố TTHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời tham mưu công bố đầy đủ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Phối hợp với Bộ để xem xét về chủ trương kết nối giữa Hệ thống iGate và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, gửi các thủ tục hành chính đủ điều kiện thanh toán trực tuyến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết lập thanh toán trực tuyến nhằm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tương tác. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tham mưu đổi mới chương trình đối thoại với doanh nghiệp hằng năm; cải thiện thủ tục chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; theo dõi nội dung đã cam kết với UBND tỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong gắn CCHC với chuyển đổi số; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với hồ sơ trễ hẹn.

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …