Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

Chiều 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường (XDVHHĐ)”.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã thông qua những nội dung chính của Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, triển khai công tác XDVHHĐ. Theo đó, Chỉ thị số 08/CT-TTg khẳng định, VHHĐ là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác XDVHHĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh:giaoducthoidai.vn)

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác XDVHHĐ chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục VHHĐ ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn…

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Tường Hiệp thảo luận tại hội nghị

Để triển khai hiệu quả công tác XDVHHĐ, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản như: XDVHHĐ góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác chỉ đạo triển khai của Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong nhiệm vụ XDVHHĐ; định hướng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai công tác XDVHHĐ; xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới; XDVHHĐ với việc tạo lập giá trị văn hóa cho học sinh, sinh viên Việt Nam…

Advertisement

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh:giaoducthoidai.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng và ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg và việc tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác XDVHHĐ, nhất là ngay thời điểm trước thềm năm học mới 2022-2023. Đồng thời đề nghị, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác XDVHHĐ, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung như: tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc XDVHHĐ và kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế, hướng dẫn liên quan tới XDVHHĐ; gắn việc XDVHHĐ với việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử, tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử trong và ngoài nhà trường, trên không gian mạng; huy động các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện, đảm bảo các thiết chế văn hóa trong nhà trường; Bộ GD-ĐT phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu, phối hợp huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong XDVHHĐ nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra…

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …