Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều 11/8, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Ban Châps hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến ngày 30/6/2023. Theo đó, tính từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2023 sau khi rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập(ĐVSNCL), tỉnh Đắk Lắk đã giảm được 80 đơn vị; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18 ĐVSNCL, tinh gọn 8 đầu mối trực thuộc các đơn vị sự nghiệp. Đến ngày 30/6/2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh là 1.064; trong đó, có 6 ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh, 129 ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương, 929 ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện. Việc thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công ở các ĐVSNCL tại địa phương lũy kế đến 30/6/2023 có 29 ĐVSNCL được giao tự chủ toàn bộ về tài chính; tỷ lệ đơn vị thực hiện tự chủ trên một số lĩnh vực đạt khá cáo như y tế, tài nguyên – môi trường. Qua việc sắp sếp hệ thống tổ chức và giao quyền tự chủ cho các ĐVSNCL, tỷ lệ giảm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước giảm 21,8% (921 tỷ đồng) so với năm 2015.Đồng chí Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc.

Việc quản lý và sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tỉnh giản biên chế công chức trong các cơ quan hành chính từ năm 2021 đến 2023 giảm 62 biên chế; đến ngày 15/5/2023 số lượng công chức đã tuyển dụng là 2.866 người, còn lại 89 biên chế đang chờ tuyển dụng; trong các ĐVSNCL đến ngày 30/6/2023 số viên chức có mặt là 37.035 biên chế/37.374 biên chế, còn lại 339 biên chế chưa sử dụng.Đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị được thường xuyên quan tâm; việc tuyển dụng, xét tuyển công chức, viên chức, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng… được công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm túc, đùng quy trình, quy định pháp luật.

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030 đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy mô diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, trên địa bàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phaỉ sắp xếp; trong đó, giai đoạn 2023-2025 có 4 đơn vị gồm 2 phường , 2 xã và giai đoạn 2026-2030 có 6 đơn vị gồm 1 phường, 4 xã, dự kiến điều chỉnh 1 thị trấn.

Lĩnh vực cải cách hành chính được quan tâm, tính đến ngày 14/6/2023, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.daklak.gov.vn/ cung cấp 1.580 TTHC; tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp toàn trình; đã tiếp nhận, cập nhật, giải quyết 1.171.528 hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử liên thông.

AdvertisementĐồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực Nội vụ luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nội vụ có cơ chế hỗ trợ kinh phí chi trả đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố; đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Ban Tổ chứ Trung ương xem xét bổ sung khoảng 1.000 giáo viên đứng lớp cho tỉnh Đắk Lắk năm học 2023-2024 trong tổng số 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; sớm có ý kiến để chuyển giao 99 biên chế công chức giao cho Đội công tác phát động quần chúng về Tỉnh ủy Đắk Lắk để quản lý và sử dụng theo đúng quy định pháp luật …Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, địa phương cần tập trung quan tâm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công, xem đây là giải pháp cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số; xây dựng những cơ chế, chính sách chăm lo cho giáo dục, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm, tập trung việc tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thúc đẩy việc tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng hệ thống đề án vị trí việc làm của tỉnh hướng tới phục vụ cải cách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm; tiếp tục tập trung cải cách hành chính trên tất cả 6 lĩnh vực thành phần, tập trung vào yếu tố công bằng, công khai, cải thiện những chỉ số đánh giá còn đạt thấp, sắp xếp đơn vị hành chính, thúc đẩy phát triển đô thị theo mục tiêu đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước lĩnh vực tôn giáo, dân tộc…

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …