Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/5, Đoàn giám sát số 51 của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) từ năm 2018 – 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Sở TN-MT hiện có 5 ĐVSNCL trực thuộc gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT; Trung tâm Quan trắc TN-MT; Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật địa chính.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sở TN-MT đã xây dựng các phương án và triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị, trong giai đoạn 2018 -2022, Sở đã tinh giản được 97 biên chế viên chức. Tổ chức bộ máy của các ĐVSNCL trực thuộc Sở được tinh gọn, tạo sự chủ động cho các đơn vị từng bước nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo, quản lý điều hành, qua đó chủ động đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hiện nay Sở TN-MT có 3 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó Văn phòng Đăng ký đất đai tự chủ về tài chính với tỉ lệ 132,44%, góp phần giảm chi cho ngân sách tỉnh bình quân hàng năm ước đạt trên 10 tỷ đồng; Trung tâm Quan trắc TN-MT đã tự chủ 100% chi thường xuyên từ năm 2020 đến nay, góp phần giảm chi cho ngân sách tỉnh bình quân hàng năm ước đạt 1,2 tỷ đồng.

Giám đốc Sở TN-MT Trần Đình Nhuận phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các ĐVSNCL còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: trụ sở làm việc, máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác của một số đơn vị còn hạn chế, lạc hậu, không đồng bộ, chưa đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn; số lượng viên chức, lãnh đạo cấp phòng các đơn vị còn thiếu, chưa được tuyển dụng, bổ nhiệm kịp thời do Bộ, ngành liên quan chưa có văn bản hướng dẫn, quy định; công tác giải thể Trung tâm Kỹ thuật địa chính (hiện không còn hoạt động, đang hoàn thiện thủ tục giải thể) gặp khó khăn, vướng mắc do đơn vị chưa hoàn thiện phương án xử lý về tài chính…

Tại buổi làm việc, Sở TN-MT đã kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: đề nghị sớm ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với ĐVSNCL thuộc lĩnh vực của ngành; xem xét, giao kinh phí bổ sung đặt hàng thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các nhiệm vụ Văn phòng Đăng kí đất đai đang thực hiện nhưng không thu phí, lệ phí như: xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý sử dụng phôi Giấy chứng nhận…

Advertisement

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Sở TM-MT đã đạt được thời gian qua trong việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc; tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển các ĐVSNCL; rà soát các nhiệm vụ đề ra nhằm triển khai hiệu quả Phương án quy hoạch mạng lưới các ĐVSNCL ngành TN-MT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các ĐVSNCL theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các ĐVSNCL; có giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sớm hoàn thành việc giải thể Trung tâm Kỹ thuật địa chính…

Advertisement

About admin

Check Also

Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11, năm 2023.

Sáng 2/12, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp …