Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số tại Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk

Ngày 15/11, Đoàn giám sát số 42 của HĐND tỉnh do Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tại Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. Công ty đang quản lý 18 đơn vị, sản xuất 7.500 ha cao su (trong đó có 2.700 ha cao su kinh doanh) và 160 ha cây ăn trái. Công ty hiện có 2.047 cán bộ công nhân viên, trong đó, lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có 965 người, chiếm 47,14%, lương bình quân năm 2023 hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông tin về tình hình thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-TTg tại đơn vị.

Từ năm 2013 – 2021, Công ty được hỗ trợ hơn 25,8 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho người lao động; hơn 44 tỷ đồng miễn, giảm tiền thuê đất giai đoạn 2013 -2022. Từ năm 2021 đến nay, Công ty chưa được xem xét hỗ trợ đối với tiền thuê đất và từ năm 2022 đến nay chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm. Nguyên nhân là do theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì từ ngày 01/01/2021, Công ty được xác định là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, loại hình này chưa được quy định trong đối tượng áp dụng của Quyết định 42/2012/QĐ-TTg.

Thực hiện định mức lao động, doanh nghiệp đã xây dựng định mức lao động đối với công nhân khai thác mủ cao su là 3 ha/lao động, lao động người dân tộc thiểu số là 2,4 ha/lao động; công nhân chăm sóc 5 ha/lao động, lao động người dân tộc thiểu số 4 ha/lao động. Tuy nhiên, công ty khuyến khích, động viên lao động người đồng bào dân tộc thiểu số nhận định mức bằng với định mức chung nếu xét thấy có nhu cầu và đủ khả năng hoàn thành công việc nhằm tăng thu nhập cho bản thân.

Advertisement

Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Y Car Ênuôl phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đánh giá, Đoàn giám sát nhận thấy, việc triển khai chính sách tại Công ty thời gian qua đã đầy đủ và kịp thời, góp phần giảm áp lực tài chính trong việc trích nộp các khoản bảo hiểm và tiền thuê đất hàng năm của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường, Trưởng đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, Công ty cần xây dựng định mức lao động đối với các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách; kiến nghị, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ về đào tạo nghề; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách đến người lao động…

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …