Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2023

Các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng của Cụm II, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụm II, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 36 TCCS đảng, trong đó có 22 đảng bộ với 141 chi bộ trực thuộc và 14 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên của Cụm II là 2.465 đồng chí trên tổng số 5.606 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đánh giá tại hội nghị, các TCCS đảng trong Cụm II đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng ủy Khối cũng như các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song công tác xây dựng Đảng trong 3 tháng đầu năm 2023 của các TCCS đảng trong Cụm đã đạt những kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi tốt, ổn định và tiếp tục tăng trưởng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đa số các doanh nghiệp thực hiện kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động; tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai khá đồng bộ, kịp thời. Công tác kiện toàn tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, kết luận tiêu chuẩn chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trong quý, các TCCS đảng trong Cụm đã kết nạp được 20 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; kiểm tra được 62/80 tổ chức (đạt 75,5% kế hoạch năm), kiểm tra được 142/547 đảng viên (đạt 25,9% kế hoạch năm)…

Advertisement

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý II, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: bám sát chương trình, kế hoạch, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 6/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tham mưu hoạch định các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện Cụm trưởng và Cụm phó nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động trong Cụm; quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động…

Hội nghị đã bầu Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Cụm trưởng, Đảng ủy Ban quản lý đầu tư Thủy lợi 8 làm Cụm phó để triển khai nhiệm vụ giao ban trong thời gian tới.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …