HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sáng 04/10, Đoàn giám sát số 46 của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021, UBND tỉnh đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016 – 2020; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của 13/15 đơn vị; cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân được trên 35.270 ha/414.486,51 diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, đạt tỷ lệ 8,5%. Trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã ban hành quyết định cho phép các tổ chức chuyển 99,67 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án. Đối với hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 23.632 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, với diện tích 407 ha. Bên cạnh đó, các sở, ngành đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại 110 đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng đất; Sở Tài Nguyên và Môi trường nhận 1.164 đơn thư liên quan đến đất đai; trong đó, đã tham mưu giải quyết là là 87 đơn/87 vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc chậm trễ trong công tác xây dựng quy hoạch, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất; việc nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải pháp giải quyết vấn đề trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, kế hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng; nâng cao kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất so với kế hoạch đề ra; giải pháp khắc phục đối với tình trạng quy hoạch treo trên địa bàn tỉnh …

Advertisement

Đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Phú Hùng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thành phố trong việc lập, hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 để sớm phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của thành phố thời kỳ 2021 – 2030; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch; kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; chấn chỉnh việc chậm trễ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp dự án treo, quy hoạch treo; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ; kiện toàn bộ máy, tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai …

Advertisement

About admin

Check Also

Ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Ngày 26/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh …