Hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Buôn Tơng Jú và buôn Jun là hai điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk, được hỗ trợ đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cũng như nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các buôn này sẽ được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị du lịch, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, và cải tạo môi trường.


Buôn Tơng Jú và buôn Jun là hai buôn ở tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại buôn Tơng Jú và buôn Jun. Mục tiêu của dự án là khôi phục và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đào tạo cán bộ văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng văn hóa. Dự án cũng sẽ trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn, hỗ trợ kinh phí mua sắm máy vi tính và trang thông tin du lịch, xử lý rác thải, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, xây dựng các bảng chỉ dẫn và cải tạo cảnh quan môi trường.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun thuộc tỉnh nào?
– Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun thuộc tỉnh Buôn Ma Thuột.

2. UBND tỉnh đã có Quyết định nào về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun?
– UBND tỉnh đã có Quyết định số 2433/QĐ – UBND ngày 16/11/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun.

Advertisement

3. Mục tiêu chính của Dự án là gì?
– Mục tiêu chính của Dự án là khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa.

4. Dự án sẽ hỗ trợ những công trình và trang thiết bị gì cho buôn Tơng Jú và buôn Jun?
– Dự án sẽ hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn, kinh phí mua sắm máy vi tính, bàn ghế đặt máy vi tính và trang thông tin điện tử du lịch, hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, các bảng chỉ dẫn và biển hiệu, cải tạo cảnh quan môi trường.

5. Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun thuộc giai đoạn nào của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030?
– Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú và buôn Jun thuộc giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Vì sao điểm du lịch thác Krông Kmar vẫn “bất động”?

Sau 7 năm chờ đợi, dự án du lịch Thác Krông Kmar ở huyện Krông …