Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm; giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt là cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam hiện nay.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được kết cấu làm 3 phần: Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa TNTC từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh PCTNTC, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường truyền đạt nội dung tác phẩm.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTNTC, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Advertisement

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị sau Hội nghị, các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện và tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền tác phẩm. Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu, biên soạn, vận dụng đưa các nội dung tác phẩm tích hợp vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tuyên truyền về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương đảm bảo theo quy định…

Advertisement

About admin

Check Also

Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Ngày 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh …