Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý III/2022

Sáng 29/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã bám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng CSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 30/6/2022 hơn 6.171 tỷ đồng, tăng 534 tỷ đồng so với năm 2021.

Trong đó, nguồn vốn cân đối từ trung ương hơn 5.212 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,8% tổng nguồn vốn thực hiện; nguồn vốn từ huy động tiền gởi tiết kiệm đạt 598 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,85%; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 361 tỷ triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,78 % trên tổng nguồn vốn thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tử Ân- Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Tổng doanh số cho vay đạt 1.399 tỷ đồng, với hơn 35.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 6.145 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,27%.

Nguồn vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ đã giải ngân hơn 117 tỷ đồng; trong đó cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 107 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 7,4 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến 1,1 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 2,2 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng được nâng lên, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 9,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội và NHCS xã hội tiếp tục được tăng cường trong công tác kiểm tra, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng.

Advertisement

Đồng chí Tăng Hải Châu- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tham gia ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả mà Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Kết luận số 06/KL- TW ngày 10.6.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng; ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% như nghị quyết đã đề ra.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …