Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Buôn Đôn lần thứ 14

Huyện ủy Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Phạm Trung Nghĩa – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, Huyện ủy Buôn Đôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từ đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện 4.811 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng 25.121 ha, bằng 99% kế hoạch. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 420 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản 80,9 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được Đảng bộ huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ huyện Buôn Đôn đã kết nạp 61 đảng viên mới, đạt 67,8% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 3.026 đảng viên.

Tại Hội nghị, Huyện uỷ Buôn Đôn cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 18-CTr/HU, ngày 24/10/2013 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/HU, ngày 24/10/2013 của| Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Chương trình số 20-CTr/HU, ngày | 24/10/2013 của Huyện ủy thực hiện Kết luận 64- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Advertisement

Đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2023, các cấp, các ngành của huyện cần rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu câu trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tập trung thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện tốt các biện pháp giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện công tác phát triển đảng viên mới đạt kế hoạch để ra….

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Buôn Đôn đã khen thưởng cho các chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …