Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H’Leo (mở rộng) lần thứ 15

Ngày 15/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 15, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, góp ý vào dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Kết quả, có 9/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra như: giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 14.972 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 9,4%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 106 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 230,931 tỷ đồng, đạt 211,6% dự toán tỉnh giao, 193,9% dự toán huyện giao, tăng 46,4% so với cùng kỳ 2022; tạo việc làm mới cho 1.520 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1.15%…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đã kết nạp 151 đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao; hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được giữ vững, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 bảo đảm an toàn, đạt kết quả xuất sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia làm 3 tổ tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Dự thảo Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024.

Advertisement

Đồng chí Bun Thó Lào – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bun Thó Lào – Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Đồng thời khẳng định, năm 2024 có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm chính trị cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, trước hết là các đồng chí huyện ủy viên, Bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phải thật sự quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2024.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …