Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5

Sáng 24/2, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.


Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk hiện có 529 thành viên, chiếm 79,2 %/tổng số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Các Hợp tác xã đang hoạt động đều tổ chức bộ máy và quản lý, điều hành theo Luật Hợp tác xã 2012. Doanh thu bình quân của Hợp tác xã đạt 1,5 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân của Hợp tác xã 150 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân thành viên/người lao động: 45 triệu đồng/năm.

Trong năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình Hợp tác xã điển hình tiên tiến, hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu; mô hình Hợp tác xã gắn với chuỗi sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực cho 09 Hợp tác xã với tổng kinh phí là 945 triệu đồng; tổ chức cho 5 đoàn các Hợp tác xã tham gia các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm của các Hợp tác xã đi hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã giải ngân cho 19 Hợp tác xã vay với tổng số vốn vay 11,85 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm đã giải ngân cho 08 Hợp tác xã vay tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.


Ông Huỳnh Bài – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng tới các mục tiêu: Phấn đấu thành lập mới từ 60 Hợp tác xã trở lên; doanh thu bình quân HTX đạt khoảng 2,5 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 60 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân thành viên THT đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2022 có khoảng 84 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 170 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị …

Advertisement

Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …