Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ 4, khóa VI

Ngày 12/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khóa VI), nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 305 tổ hợp tác với khoảng 6.000 thành viên tham gia. 635 hợp tác xã với hơn 69.000 thành viên và 22.000 lao động. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp là 414 hợp tác xã, 221 hợp tác xã phi nông nghiệp, với 17 hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm được phân hạng OCCOP. Thành lập mới được 34 hợp tác xã, giải thể 5 hợp tác xã. Doanh thu bình quân của hợp tác xã là 1,5 tỷ/năm, lợi nhuận bình quân của hợp tác xã là 180 triệu đồng/ năm, thu nhập bình quân của người lao động là 45 triệu đồng/ năm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Huỳnh Bài phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của trung ương về kinh tế tập thể; tiếp tục tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ vận động thành lập mới hợp tác xã, cũng cố các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chưa đạt được tiêu chí 13 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm của hợp tác xã tại thành phố và các huyện, thị xã. Đồng thời, làm cầu nối tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế tập thể liên doanh, liên kết với nhau tìm đầu ra cho các hợp tác xã phát triển ổn định, bền vững.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk và đại diện các UBND các huyện, thị xã thành phố ký kết chương trình phối hợp

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk và đại diện các UBND các huyện, thị xã thành phố đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Advertisement

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương những nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời chia sẻ những khó khăn với các hợp tác xã hiện nay như: Quy mô nhiều hợp tác xã hiện nay còn nhỏ, hiệu quả chưa cao; năng lực quản trị, điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu, đầu tư cho kinh tế hợp tác xã còn hạn chế…Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã tiếp tục tập trung phát triển các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với cơ chế thị trường theo định hướng của tỉnh và trung ương, tích cực tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận và vay vốn ưu đãi; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng các mô hình hợp tác xã điển hình, kiểu mẫu gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm hàng hóa bền vững, làm tốt vai trò tập hợp và đảm bảo lợi ích chính đáng thành viên.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …