Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Sáng 21/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm CNTT và TT các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, sau 02 năm thực hiện công tác chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025, nhìn chung các cơ quan, đơn vị địa phương đã thực hiện tốt công tác định hướng, xây dựng và ban hành thể chế, chính sách về chuyển đổi số; đã có sự tham gia vào cuộc của Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về chuyển đổi số đã được chuyển biến tích cực, dần đi vào thực thi, hành động.

Về chính phủ số, hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được phát triển, duy trì đảm bảo hoạt động phục vụ phát triển chính phủ số, bảo đảm thông suốt các cấp chính quyền. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) được kết nối đến 100% các sở, ban, ngành, địa phương, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng truyền dẫn căn bản để kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước. Đã tham gia kết nối Nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia, khai thác sử dụng dữ liệu từ 08 cơ sở dữ liệu, 11 hệ thống thông tin có quy mô toàn quốc của 13 bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu với trung bình khoảng 15.000 giao dịch/ngày.Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần, 681 DVCTT toàn trình với khoảng 3.853 cán bộ công chức thường xuyên sử dụng. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 1/1/2021 đến 27/7/2023 trên hệ thống đạt 2.587.362 hồ sơ, trong đó có 474.573 hồ sơ được người dân/doanh nghiệp nộp trực tuyến. Hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp, công khai 1.172 DVCTT một phần và toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên cổng dịch công quốc gia; hơn 8.879 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng dịch cụ công quốc gia. Việc cung cấp DVC trực tuyến đã đem lại những hiệu quả cụ thể, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền các cấp góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.

Kinh tế số tỉnh bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đến ngày 15/6/2023, tỉnh Đắk Lắk có 1.678 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 42.923 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 05 toàn quốc. Số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 257.959 hộ, đạt 43%. Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc.

Về xã hội số, các cơ sở giáo dục đã ứng dụng phần mềm quản lý trường vào dạy và học; các trạm y tế cấp xã đã triển khai ứng dụng quản lý thông tin y tế; xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa; lập hồ sơ sức khỏe điện tử… Trên địa bàn tỉnh có 188/188 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định. Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác là 1.954.846 người (một người có nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau), đạt tỷ lệ 139,5% (1.954.846/1.399.044). Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 101,9% (1.954.846/1.918.440). Triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại 14/21 các bệnh viện và Trung tâm Y tế tuyến huyện.Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản công dân đăng nhập hệ thống và nộp hồ sơ trực tuyến.

Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có 1.426 tổ cộng nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 còn một số tồn tại, hạn chế như: Đội ngũ nhân lực tham mưu, triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước rất hạn chế, thiếu chính sách thu hút, đãi ngộ; hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ, xuống cấp, không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số; việc chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn …

AdvertisementÔng Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Đến nay, hầu hết các bộ/tỉnh đã công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình; kinh tế số đến hết quý 2 đạt gần 14,96% GDP; xã hội số, người dân ngày càng làm quen các dịch vụ số. Chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tăng trưởng 16,4% so với năm 2021 và tăng trưởng 46,4% so với năm 2020. Ông đánh giá, các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Theo ông, thời gian tới, Đắk Lắk cần tiếp tục tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đúng với chủ đề Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; tích cực triển khai thiết lập cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung và nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp để cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê, dự đoán, dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành…UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, cũng là thời cơ để Đắk Lắk bắt kịp, đi cùng và có thể vươn lên, đưa ứng dụng khoa học, công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội; góp phần để Đắk Lắk bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2023.

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …