Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 9/8, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong thời gian qua Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được Ban Chỉ đạo phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong phong trào có trọng tâm, trọng điểm; ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào đến các cấp, các ngành và người dân kịp thời.

Công tác vận động nhân dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Ngay từ đầu năm, toàn tỉnh có 427.496/454.784 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 94%); 2.002/2.199 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá (đạt 91%); toàn tỉnh có 1.378/1.450 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hoá (đạt 95%); phong trào thể dục thể thao quần chúng lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, hiệu quả hoạt động của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng…

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành; tệ nạn xã hội được kiềm chế; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên theo hướng văn minh tiến bộ; các mối quan hệ gia đình, làng xóm luôn đoàn kết, bền chặt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian đến.

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể cần tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH để cho nhân dân hiểu rõ xây dựng đời sống văn hóa không chỉ ảnh hưởng tích cực đến đạo đức, lối sống mà còn tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; đẩy mạnh phong trào “Học tập, sáng tạo” trong cán bộ, công nhân viên chức, tiếp tục duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyên thân thể”; Thực hiện tốt phong trào văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và phát động tốt các phong trào…

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …