Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk đợt IV/2021

Sáng 5/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Lắk đợt IV/2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; cùng các đồng chí là cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung gồm: Chỉ thị số 10, ngày 25/9/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc và văn bản của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Ban bí thư; Kết luận số 12, ngày 12/8/2021 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và văn bản của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ chính trị; Quán triệt Nghị quyết số 07, ngày 13/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 16, ngày 25/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình nới; Quyết định số 35, ngày 15/10/2021 của Bộ chính trị về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và văn bản của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện quyết định số 35 của Bộ chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Tấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được quán triệt Kết luận số 08, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 14, ngày 22/9/2021 của Bộ chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và văn bản của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 14; Quy định số 41, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; quy định 402, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định 403, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh; Chỉ thị số 14, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; chỉ thị 15, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Advertisement

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các văn bản quán triệt tại hội nghị hôm nay đều là những văn bản có nội dung quan trọng, góp phần định hướng, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ chính trị đã được Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến với điểm cầu trong toàn tỉnh

Do vậy, ngay sau hội nghị, các đại biểu cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tích cực nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực đang công tác, từ đó điều hành, chỉ đạo thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Krông Pắc

Sáng 29/9, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk …