Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng nay, 20/3/2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 16/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

Dự tại điểm cầu TW có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung quy chế phối hợp ban hành kèm theo quyết định số 90, ngày 16/12/2022 của Ban bí thư. Theo đó, Quy chế nêu rõ nguyên tắc phối hợp là: Tuân thủ Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an nhân dân. Về nội dung phối hợp, Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ trong công an tỉnh, thành phố; lãnh đạo xây dựng công an tỉnh, thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở tỉnh, thành phố…

AdvertisementHội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương đã đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Advertisement

About admin

Check Also

Sở Xây dựng cần chủ động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh do ông …