Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng 12/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp triển khai thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện chính sách đối với người có công, người uy tín tiêu biểu, chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong tỉnh nói chung được quan tâm thực hiện kịp thời.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “tương thân, tương ái”, qua đó đã kêu gọi vận động các tầng lớp Nhân dân đóng góp, ủng hộ được 9,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ sản xuất, tặng quà Tết cho người nghèo, người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; vận động đóng góp ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm trị giá trên 50 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách đối với đồng bào dân tộc…; kịp thời tập hợp, nắm bắt tình hình Nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tiếp tục củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Nhân dân Đắk Lắk với Nhân dân Mondulkiri (Campuchia) và các tỉnh Nam Lào…

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận thời gian qua còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn hạn chế; chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở một số địa phương chưa đồng đều; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sát, tình trạng khiếu kiện vẫn còn xảy ra…

Advertisement

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2022 là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác mở rộng vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh Đắk Lắk”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); tiếp tục triển khai giám sát ở những lĩnh vực đang được xã hội, Nhân dân quan tâm và phản biện xã hội trực tiếp các chương trình phát triển KT-XH ở các địa phương; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư nhân Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11); vận động kêu gọi, chuẩn bị các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Advertisement

About admin

Check Also

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk …