Hội Nông dân tỉnh triển khai công tác hội và phong trào nông dân năm 2023

Sáng 11/1, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân, kết quả có 12/13 chỉ tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Hội và 15/24 chỉ tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh vượt kế hoạch.

Bà Lại Thị Loan –Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội Nông dân tỉnh tập trung các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh để xây dựng mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk. Kết quả luỹ kế đến nay thành lập được 54 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 208 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, 28 Hợp tác xã, 87 Tổ hợp tác với 3.968 thành viên; thông qua đó kết nạp được 1.380 nông dân tham gia vào tổ chức Hội; mở 39 lớp với 5.089 lượt cán bộ Hội các cấp tham dự; Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức Diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số thông qua những sản phẩm OCOP cho cán bộ, hội viên nông dân”.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Nguồn Quỹ HTND các cấp phát triển được gần 5,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 108% Nghị quyết Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk giao, 142% Nghị quyết BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, nâng tổng nguồn vốn luỹ kế đến 31/12/2022 là 51,9 tỷ đồng; phối hợp với NHCSXH triển khai cho 16.329 hộ vay với doanh số cho vay 571,13 tỷ đồng nâng tổng dư nợ đến 30/11/2022 là 1.942,164 tỷ đồng với 49.681 hộ thuộc 1.257 tổ TK&VV, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 10,05%. Trong đó có 15/15 đơn vị cấp huyện tăng trưởng dư nợ; phối hợp Ngân hàng NN&PTNT triển khai thực hiện, thành lập được 215 Tổ vay vốn với tổng dư nợ 74,5 tỷ đồng cho 1.823 hộ vay.

Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Tổ chức khảo sát, hướng dẫn 184 cơ sở Hội, 302 THT, 334 HTX, 35 Chi hội nghề nghiệp, 84 Tổ hội nghề nghiệp, 1745 hộ nông dân, trang trại đăng ký tham gia gian hàng tại Trang thương mại điện tử Chonongsandaklak.vn; phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk thực hiện “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa”;

Công tác an sinh xã hội, Hội Nông dân tỉnh triển khai Chương trình tết “vì hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được 3.205 suất quà trị giá 1.767,1 triệu đồng cho 2.205 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán; vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ 1.838 suất quà trị giá 491,54 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Advertisement

Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân các cấp.

Kết nạp ít nhất 9.000 hội viên mới; 100% huyện, thị, thành Hội xếp loại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trên 85% cơ sở Hội xếp loại đạt hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Hội không hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới; có ít nhất 70% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội.

Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp (tỉnh, huyện) đạt 5 tỷ đồng trở lên. Triển khai, thực hiện chương trình phối hợp với các Ngân hàng nhận ủy thác cho hội viên, nông dân vay vốn tăng trưởng dư nợ ít nhất 5%, tỷ lệ nợ quá hạn không tăng so với thời điểm 31/12/2022.

Thành lập mới 184 chi hội nông dân nghề nghiệp/tổ hội nông dân nghề nghiệp và 38 chi hội nông dân nghề nghiệp/tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt danh hiệu xuất sắc năm 2023; 5 Hợp tác xã; 25 Tổ hợp tác; củng cố, kiện toàn lũy kế nhiệm kỳ 2018-2023 mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất: 02 chi hội nông dân nghề nghiệp/tổ hội nông dân nghề nghiệp; 01 hợp tác xã/tổ hợp tác về liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021-2022; Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông nhân năm 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Phát hiện 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang 10 …