Hội thảo góp ý Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 23/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã chủ trì Hội thảo góp ý Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Đắk Lắk triển khai nghiên cứu và xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh cho giai đoạn 10 năm tới theo hướng tích hợp, tổng thể.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Theo báo cáo tại Hội thảo, mục tiêu phát triển tổng quát đề ra trong thời kỳ 2021 – 2030 là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở: phát triển KT-XH nhanh và bền vững; xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm, một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế. Tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư tích lũy cao cho nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tăng tính bền vững trong phát triển; đổi mới mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính như: khái quát về thực trạng phát triển KT-XH; quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; sắp xếp không gian các hoạt động KT-XH; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng khác; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh – Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảo luận tại hội thảo

Qua trình bày của đơn vị tư vấn, các đại biểu đánh giá, báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng tương đối toàn diện; cơ bản đánh giá được các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng các kịch bản phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ hơn cơ sở để đề ra mục tiêu phát triển thời kỳ 2021 – 2030; cần nhấn mạnh hơn nữa việc phát triển tỉnh Đắk Lắk đặt trong mối quan hệ hữu cơ với sự phát triển của vùng Tây Nguyên, cả nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục đánh giá cụ thể, chính xác về thực trạng và thế mạnh của ngành nông nghiệp địa phương và định hướng riêng cho phát triển từng lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi…; đánh giá rõ việc áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, bảo quản chế biến, tiếp thị, thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản của tỉnh trong thời gian qua; đánh giá rõ mối liên kết giữa sản xuất – bảo quản, chế biến – thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh.

Advertisement

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu kết luận hội thảo

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung đánh giá kinh tế nông thôn, ngành nghề nông thôn, truyền thống văn hóa, lễ hội các dân tộc ở nông thôn kết hợp với phát triển du lịch dịch vụ nông thôn; cần làm rõ hơn về tăng trưởng đô thị thời kỳ 2021-2030; cần thể hiện rõ các đường cao tốc trên Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng của tỉnh…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo quy hoạch để UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Advertisement

About admin

Check Also

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận 13 nhóm vấn đề quan trọng

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục chia làm 03 …