Họp thành viên UBND tỉnh thông qua nội dung trình HĐND tỉnh khoá X

Chiều 22/11, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên UBND tỉnh để thông qua nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá X đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ những đợt bùng phát dịch COVID-19 trong thời gian trước nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP – theo giá so sánh 2010) ước đạt 57.430,9 tỷ đồng, bằng 102% KH, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2021; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.500 triệu USD, bằng 125% KH, tăng 30,32% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.152 tỷ đồng, tăng 11,53% so với năm 2021; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 42,7%; hợp tác xã thành lập mới tăng 28,26%… Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn; công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt được hiệu quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tham gia ý kiến

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (Đến ngày 28/10/2022 chỉ giải ngân 141,142/614,586 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022; giải ngân được 1.165,199/3.640,989 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch đầu tư công năm 2022); số đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới thấp; chưa đạt kế hoạch về tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao su); tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ thấp hơn kế hoạch đề ra…

Advertisement

Giám đốc Sở Tài chính, Bùi Văn Yên tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về nguyên nhân 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch nhưng có chỉ số thành phần đạt thấp theo Nghị quyết đề ra của năm 2022. Qua đó, đề ra các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội năm 2023 như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất, khoáng sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trước khi thông qua tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá X.

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …