Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Sáng 3/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 năm 2023 gắn với việc phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh nhấn mạnh, việc tổ chức và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa quan trọng nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên, các hoạt động hưởng ứng phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Advertisement

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và quần chúng Nhân dân học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới; kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực thi pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội…

Thượng tá Nguyễn Duy Tráng – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt nội dung Luật Phòng thủ dân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung cơ bản của 5 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm: Luật Phòng thủ dân sự, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Giao dịch điện tử.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …