Huyện Cư Kuin:Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cư Kuin đã bám sát thực tiễn, siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin Hoàng Minh Châu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 3 tháng cuối năm 2022.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Kuin Hoàng Minh Châu cho biết, Đảng bộ huyện Cư Kuin hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4.300 đảng viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, UBKT hai cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Đảng.

Ngay từ đầu năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Cùng với đó, tích cực tham mưu các cấp ủy đảng quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, nhất là trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ… Với đặc thù địa bàn có nhiều công ty cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam đứng chân trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm, mua bán, sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp cùng việc tranh chấp, khiếu kiện hợp đồng giao khoán giữa doanh nghiệp và người nhận khoán thời gian qua diễn biến phức tạp nên UBKT các cấp của huyện đặc biệt chú trọng theo dõi, kiểm tra thường xuyên nội dung này.

Trong 9 tháng đầu năm, Cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 13 cuộc, trong đó 8 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát (cấp ủy thực hiện 6/6 cuộc kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát 7/7 cuộc). Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy tiếp nhận 11 đơn thư, khiếu nại, tố cáo; 100% đơn thư đã chuyển cơ quan chức năng và xử lý theo thẩm quyền.

Siết chặt kỷ cương

Trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ chính trị khác nhau và chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh COVID- 19, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được các cấp ủy, UBKT các cấp huyện Cư Kuin thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Xác định các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao vai trò trách nhiệm, thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ở địa phương, song song với kiểm tra, giám sát đảng viên, UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng đó. Đồng thời, nếu tổ chức đảng có đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng đó cũng phải xem xét, chịu trách nhiệm liên đới.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin xem xét cho ý kiến về xử lý đảng viên vi phạm.

Advertisement

Nhất quán quan điểm “phòng bệnh, hơn chữa bệnh”, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, UBKT Huyện ủy tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ nhằm ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm của đảng viên từ khi mới manh nha, không để sai phạm của một người lây ra nhiều người, sai phạm ít nghiêm trọng dẫn đến nghiêm trọng, sai phạm của một cá nhân làm ảnh hưởng đến cả tổ chức. Khi đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, cương quyết xử lý nghiêm, tránh tình trạng “lờn thuốc”.

Theo đồng chí Hoàng Minh Châu, thực tế cho thấy, trong quá trình kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm các quy định, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, báo cáo đầy đủ trung thực, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát hiện vẫn còn “điểm nghẽn”, việc phát hiện vi phạm của đảng viên còn gặp khó, xuất hiện tình trạng đảng viên còn quanh co, dấu diếm khuyết điểm, vi phạm. Chính vì vậy, việc thẩm tra xác minh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên phải được thực hiện chặt chẽ, xem xét, kết luận rõ ràng đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và đảm bảo công minh, chính xác. Từ đó, giúp tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật nhận thức rõ vi phạm, chấp hành nghiêm túc kết luận và quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền, chủ động đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục vi phạm, hậu quả gây ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được huyện Cư Kuin nghiêm túc thực hiện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương cụ thể hóa bằng việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục quán triệt sâu rộng Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của đảng viên trong Đảng bộ” – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung.

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …