Huyện Lắk: Thực hiện phục dựng Lễ cúng bến nước của người M’nông 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lắk tổ chức lễ cúng bến nước của người M’nông tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, góp phần phát triển du lịch và tôn vinh di sản vùng Tây Nguyên.


**Lễ cúng bến nước của người M’nông tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn**

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lắk đã tổ chức phục dựng Lễ cúng bến nước (bến hồ) của người M’nông tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn từ ngày 24/6 đến 3/7. Đây là một hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống, truyền dạy văn hóa phi vật thể và hỗ trợ hoạt động của các đội văn nghệ truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” năm 2024 trên địa bàn huyện Lắk.

**Đồng bào M’nông và lễ cúng bến nước**

Buôn Jun, nằm gần hồ Lắk, được coi là một trong những ngôi làng cổ xưa đẹp nhất của người M’nông, với 116 hộ và 450 nhân khẩu, trong đó có 110 hộ và 422 nhân khẩu thuộc dân tộc M’nông. Đời sống của người dân nơi đây trước đây chủ yếu dựa vào hồ Lắk, với thuyền độc mộc là phương tiện đi lại chính. Lễ cúng bến nước hay bến hồ đã trở thành một phong tục đặc biệt của người M’nông nơi đây.

Advertisement

**Phục dựng nghi thức và nghi lễ của người M’nông**

Hoạt động phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc M’nông nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, theo Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc phục dựng lễ hội, nghi lễ dân gian đặc sắc của đồng bào M’nông cũng gắn với phát triển du lịch và tôn vinh giá trị của di sản Khoảng gian Văn hóa cộng chi

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II: Quy mô lớn và nhiều chuỗi sự kiện đặc sắc

Huyện Krông Pắc tổ chức Lễ hội Sầu riêng lần thứ II, năm 2024 với …