Khai giảng lớp Bồi dưỡng về cải cách hành chính

Sáng 6/7, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Trong thời gian 3 ngày, gần 100 học viên đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh được nghiên cứu 7 nội dung cơ bản gồm: Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Tổng quan về chỉ số PAPI – Kết quả năm 2021 và định hướng của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến; Tổng quan về chỉ số SIPAS – Phương pháp điều tra xã hội học xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Số hoá tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tổng quan về chỉ số PAR INDEX, kết quả và định hướng của tỉnh trong thời gian tới; Kỹ năng xây dựng và triển khai, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch CCHC, xây dựng các loại báo cáo về CCHC; Kỹ năng phân công, phối hợp trong công tác CCHC.

Các học viên dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng về cải cách hành chính

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC trên địa bàn tỉnh bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính thời gian tới…

Advertisement

Đại diện Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các học viên dự lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tham dự đầy đủ và đúng thời gian trong các buổi học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các chuyên đề; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác để được các đồng chí Báo cáo viên giải đáp trực tiếp.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sáng 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Âm …