Khẩn trương chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Chiều 24/4, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do ông Nguyễn Duy Hoàng- Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát TTHC làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc UBND thành phố Buôn Ma Thuột nhằm khảo sát, hướng dẫn hỗ trợ triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Trần Đức Nhật -Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND xã, phường, Phòng chuyên môn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các nội dung: việc thực hiện các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thực tế quy trình giải quyết TTHC; khảo sát, đánh giá về tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Duy Hoàng- Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát TTHC (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tại thành phố và UBND phường, xã, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mô hình hoạt động trung tâm hành chính công tại UBND Thành phố không ngừng được nâng cấp, đổi mới, đầu tư đầy đủ phần mềm, trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dân.

Khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Buôn Ma Thuột

Tổng số TTHC của thành phố và phường, xã cung cấp trên cổng dịch vụ công 312 TTHC; TTHC cung cấp toàn trình là 65 thủ tục (cấp Thành phố 53 thủ tục; cấp phường, xã là 12 thủ tục). 100% TTHC đã được niêm yết công khai tại Bộ Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố và các phường, xã đảm bảo theo đúng quy định. 100% các TTHC đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC; các TTHC đã được xây dựng quy trình đảm bảo việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo quy định.

UBND Thành phố đã giao cho Bưu điện thành phố tiếp nhận, số hóa hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, xã vẫn do cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC thực hiện việc số hóa hồ sơ.

Khảo sát tại UBND phường Tân Tiến

Về mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, UBND thành phố đã đề xuất 33 thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, đề xuất triển khai, áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc đi lại và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Đức Nhật- Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi làm việc

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan ban ngành trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 22 dịch vụ công thiết yếu tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu (trừ 03 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của tỉnh: Cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu).

Advertisement

Về một số khó khăn tại thành phố Buôn Ma Thuột, thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh – Cấp thẻ bảo hiểm y tế – Đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi” hiện tại chỉ thực hiện liên thông, thao tác trên phần mềm hộ tịch dùng chung đối với thủ tục “Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế”. Đối với thủ tục “Đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi” hiện tại chưa thực hiện được do phần mềm Hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp chưa triển khai tính năng chuyển đối với hồ sơ này. Trang thiết bị, máy móc của hầu hết các đơn vị được trang bị khá lâu đời nên tốc độ xử lý, cấu hình chưa đảm bảo; một số thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại.

Qua đi thực tế khảo sát tại UBND phường Tân Tiến, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Buôn Ma Thuột và nghiên cứu tài liệu báo cáo của UBND TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác đánh giá: UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, mạnh dạn thuê Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bộ phân 1 cửa, đầu tư cho công tác số hóa dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cần khắc phục tồn tại trong chuẩn hóa quy trình nội bộ phân quyền cho cấp xã cập nhật theo dõi hồ sơ xử lý, khai thác dữ liệu điện tử; ký số, phát triển phần mềm mã hồ sơ, tích hợp phần mềm xử lý cho từng lĩnh vực nhằm giảm tải cho công chức; khắc phục tình trạng công khai TTHC chưa kịp tời, thu thêm hồ sơ không đúng quy định thủ tục hành chính, công chức nộp hồ sơ trực tuyến thay cho người dân; quán triệt xã, phường hướng dẫn người dân không chứng thực những hồ sơ không có giá trị pháp lý. Đối với lĩnh vực đất đai, thành phố tiếp tục cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ tuân thủ đúng quy định pháp luật, việc thu phí hồ sơ phải được kiểm soát chặt chẽ.

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …