Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/10, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1391) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua, công tác CCHC đã được BHXH tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. BHXH tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam giao về công tác CCHC.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông được thực hiện hiệu quả. Từ ngày 15/12/2020 đến 15/9/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 476.752 hồ sơ; đã giải quyết 476.975 hồ sơ (năm 2021 số hồ sơ giải quyết đạt tỷ lệ 99,78%; 9 tháng đầu năm 2022 đạt tỷ lệ 100%).

Thành viên Đoàn kiểm tra làm việc với các bộ phận của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Về lĩnh vực hiện đại hóa, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh đề ra như: Ban hành đầy đủ và kịp thời Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 5 năm và hằng năm. Việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ văn bản điện tử có ký số được thực hiện đầy đủ. 100% cán bộ đã được cấp hộp thư điện tử công vụ và thường xuyên sử dụng; triển khai và sử dụng có hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và điều hành – Eoffice. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 được áp dụng có hiệu lực, hiệu quả tại đơn vị.

Advertisement

Ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh), Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị, BHXH tỉnh cần có văn bản đánh giá tiến độ thực hiện theo chỉ tiêu giao tại Kế hoạch CCHC năm 2022. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 và Công văn số 8392/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đưa một số TTHC thuộc lĩnh vực BHXH thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …