Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Ea H’leo

Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn Kiểm tra số 1391) đã tiến hành kiểm tra tại huyện Ea H’leo.

Đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021 và 08 tháng đầu năm 2022 đối với UBND huyện Ea H’leo, UBND xã Cư A Mung và UBND thị trấn Ea Drăng.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Ea H’leo.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn huyện Ea H’leo đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. UBND huyện Ea H’leo đã ban hành các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác cải cách hành chính. Việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện theo đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định của pháp luật. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, huyện đã thực hiện đúng quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị; quản lý và sử dụng biên chế đảm bảo theo quy định, thực hiện tinh giản biên chế đạt theo Kế hoạch số 1874/KH-UBND của UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết các bộ TTHC tại UBND xã Cư A Mung.

Trong thời gian được kiểm tra, UBND huyện Ea H’leo đã tiếp nhận và giải quyết 54.704 hồ sơ (trong đó trực tuyến 5.487 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 49.217 hồ sơ); đã giải quyết 54.628 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 34.115 hồ sơ, đúng hạn: 20.441 hồ sơ, quá hạn: 72 hồ sơ; đang giải quyết: 76 hồ sơ; trong đó, trong hạn:74 hồ sơ, quá hạn: 02 hồ sơ.

Ông Phạm Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC tại đơn vị như: Không có sáng kiến CCHC phải được áp dụng và mang lại hiệu quả CCHC trong năm 2021; việc cập nhật hồ sơ, tiến độ, kết quả, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate năm 2021 chưa đạt 100% ; việc cập nhập số liệu trên phần mềm cán bộ, công chức chưa kịp thời …

Advertisement

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Ea H’leo sớm tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề công tác CCHC nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn huyện, xã; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xin lỗi, cách thức thông báo cho người dân biết khi có hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; báo cáo, niêm yết, công khai hồ sơ giải quyết trễ hạn, văn bản xin lỗi tại Bộ phận Một cửa và trên Trang thông tin điện tử; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa UBND cấp xã; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã …

Advertisement

About admin

Check Also

Lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn đối thoại với thanh niên

UBND huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND …