Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Búk

Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1391) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại UBND xã Ea Ngai, UBND xã Cư Pơng và UBND huyện Krông Búk.

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Krông Búk.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra 1391, trong thời gian được kiểm tra, UBND huyện Krông Búk đã chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC. Việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm triển khai. Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được triển khai có hiệu quả. 100% cơ quan, đơn vị đã có hệ thống mạng nội bộ, có kết nối Internet băng thông rộng. Tỷ lệ văn bản được gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành đạt tỷ lệ trên 95%. Từ đầu năm 2021 đến ngày 14/9/2022 có 48.874 hồ sơ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa điện tử liên thông; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,98%… Các hoạt động về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; TCVN ISO 9001:2015 được triển khai nghiêm túc và bước đầu có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Cơ chế một cửa ở một số xã hoạt động chưa thật sự hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ được nộp và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã qua bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3 còn ít hồ sơ, mức độ 4 chưa phát sinh hồ sơ; tỷ lệ văn bản ký số đạt thấp, chỉ đạt 36,5%, còn lại 63,5% văn bản chưa được ký số (trừ văn bản mật). Công tác thông tin, báo cáo ở một số phòng, ban, đơn vị và UBND các xã chưa đầy đủ, chưa đảm bảo chất lượng và thời gian…

Advertisement

Kiểm tra việc niêm yết các TTHC tại UBND xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn huyện, xã; đôn đốc, kiểm tra các phòng, UBND cấp xã thực hiện ký số 100% văn bản trên Hệ thống iDesk, đối với các văn bản gửi trực tiếp tới các thôn, buôn, người dân, văn thư tải file trên Hệ thống iDesk đã được ký số, đóng dấu đỏ để gửi. Bên cạnh đó, UBND huyện cần thường xuyên rà soát hoàn thiện các quy trình theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức sử dụng triệt để hệ thống iGate trong tiếp nhận và giải quyết TTHC…

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Năng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/3, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ công bố các Quyết định công …