Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ

Ngày 21/6, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Ngoại vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá, thời gian qua Sở Ngoại vụ đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác CCHC; công tác CCHC của Sở Ngoại vụ đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Sở đã ban hành các kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; có sáng kiến, giải pháp mới trong xử lý, giải quyết công việc như tạo mã tích hợp trong mã QR để khảo sát sự hài lòng trong quá trình phục vụ của Sở.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã tham mưu công bố danh mục TTHC đầy đủ, kịp thời; việc phối hợp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn theo mốc thời gian được kiểm tra.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở đã thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được thực hiện hiệu quả. Tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 4/4, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được công bố trên Hệ thống iGate là 4/4, đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ giải quyết được cập nhật lên Hệ thống iGate và giải quyết trực tuyến toàn trình là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Qua triển khai thực hiện, Sở đã hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2022. Đến nay, Sở đã hoàn thành 19/38 nhiệm vụ, đạt 50% Kế hoạch CCHC năm 2023.

Tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại Sở Ngoại vụ.

Advertisement

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa được thực hiện; tại thời điểm kiểm tra, trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ chức năng Hỏi – đáp đang bị lỗi gửi thông tin thất bại.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Ngoại vụ sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu và có văn bản gửi Đoàn kiểm tra sau 30 ngày làm việc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 do UBND tỉnh công bố, đề nghị Sở Ngoại vụ tiến hành rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết CCHC năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đã cam kết; quan tâm triển khai Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023…

Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …