Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

Chiều 15/8, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Sở Tư pháp.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Thời gian qua, công tác CCHC của Sở Tư pháp đã được quan tâm chú trọng thực hiện. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác cải cách thể chế tại Sở Tư pháp tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của văn bản QPPL của tỉnh. Công tác theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, chú trọng những lĩnh vực có nhiều quy định còn chồng chéo, bất cập.

Thành viên Đoàn Kiểm tra tại Văn phòng Sở

Sở đã ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác cải cách TTHC; kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại Sở Tư pháp, giai đoạn 2023 – 2025. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, tài liệu kiểm chứng.

Thành viên Đoàn kiểm tra thảo luận một số tồn tại

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; 100% văn bản điện tử được ký số (trừ văn bản mật). 100% công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để giải quyết công việc chuyên môn. Từ đầu năm 2023 đến 15/7, hồ sơ tiếp nhận và hồ sơ được giải quyết cấp nhật lên Hệ thống iGate của Sở là 8.554/7.607 đạt tỷ lệ 88,93% (trong đó 1.912 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn). TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến: 62/62, đạt tỷ lệ 100%…

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đức Hà làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở Tư pháp còn một số hạn chế: Việc tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai danh mục TTHC còn chậm; chưa triển khai kịp thời việc phân quyền tài khoản cho cấp xã để thực hiện ký số và đóng dấu trrên bản điện tử giấy khai sinh, giấy báo tử… TTHC lĩnh vực lý lịch tư pháp đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh – iGate, tuy nhiên, các TTHC lĩnh vực này vẫn yêu cầu công dân nộp bản giấy khi có nội dung cấp phiếu Lý lịch tư pháp; chưa có giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC này…

Advertisement

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Sở Tư pháp cần xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; chú trọng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023. Bên cạnh đó, Sở sớm tổ chức triển khai tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện; thường xuyên rà soát, cập nhật Quyết định công bố TTHC của Bộ Tư pháp, kịp thời tham mưu công bố đầy đủ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản QPPL; thực hiện có hiệu quả các chính sách hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh…

Advertisement

About admin

Check Also

TP. Buôn Ma Thuột: Trung bình 10,3 người dân sở hữu 1 xe ô tô

Kỳ họp thứ Tám, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – …