Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh

Sáng 15/9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại Thanh tra tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Công tác CCHC tại đơn vị thời gian qua đã được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Thanh tra tỉnh đã ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý; việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, cải cách tài chính công được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Ông Trần Quang Trung –Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo với Đoàn kiểm tra

Về lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng; 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo; 100% văn bản được ký số trừ văn bản mật; 100% văn bản đến được tiếp nhận điện tử hoặc số hóa qua hình thức điện tử (trừ văn bản mật) được gửi nhận trên môi trường điện tử; có 3/3 chứng thư số, đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, trong năm 2022, UBND tỉnh đã giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra của các cơ quan, đơn vị. Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp…

Thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi một số nội dung

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại: chưa ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 – 2025; chưa triển khai sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC; việc tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản đã triển khai thực hiện, tuy nhiên việc thiết lập hồ sơ công việc tại bộ phận văn thư của Thanh tra tỉnh chưa thực hiện. Một số báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải thiện môi trường đầu tư còn chưa kịp tiến độ…

Advertisement

Thành viên Đoàn kiểm tra lưu trữ, xử lý hồ sơ trên hệ thống Igate

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị Thanh tra tỉnh xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; chú trọng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023.

Đoàn kiểm tra trao đổi với Thanh tra tỉnh về một số tồn tại

Đồng thời, tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC, thực hiện việc lập hồ sơ lưu trữ công việc theo quy định; thường xuyên rà soát, cập nhật Quyết định công bố TTHC của Thanh tra Chính phủ (khi có công bố mới), kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh tham mưu và triển khai hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Advertisement

About admin

Check Also

Khai mạc diễn tập bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023

Ngày 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh …