Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X thông qua 23 Nghị quyết quan trọng

Chiều 8/12, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Năm với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

Quang cảnh phiên làm việc

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH,đảm bảo QP-AN năm 2023 với các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP – theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 62.900 – 63.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,8-8% so với ước thực hiện năm 2022; GRDP đầu người (theo giá hiện hành) đạt 62,3 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.200 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1.600 triệu USD, tăng 6,67% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 95.300 tỷ đồng, tăng 2,5% so với ước thực hiện năm 2022; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.100 tỷ đồng, tăng 10,36% so với ước thực hiện năm 2022…

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách của HĐND tỉnh Võ Đại Huế trình bày dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết như: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Danh mục các dự án phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị…

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kịp thời xây dựng, trình HĐND tỉnh các Nghị quyết, Đề án triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 152/NQ-CP, ngày 15/11/2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết 103/NQ-CP, năm 2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kịp thời xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình, trước mắt là 03 Nghị quyết về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt để triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột của Quốc hội ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2023; tập trung giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa vào tháng 6/2023 theo Nghị quyết của Quốc hội; nhanh chóng hoàn thành Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình HĐND tỉnh thông qua.

Advertisement

Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2023 nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp và tập trung nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc thi hành án hành chính; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc Kỳ họp

Năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tăng cường các hoạt động giám sát đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận, cử tri và người dân quan tâm; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

HĐND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước; động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH cho cả giai đoạn 2021-2025.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …