Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh tiến hành xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

Chiều 7/12, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc nhằm xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng đồng chủ trì phiên làm việc.

Quang cảnh Kỳ họp

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết như: Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 – 2025; Danh mục các dự án phát triển Kt-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025; Bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà trình bày tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Các đại biểu cũng tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về: Quy định mức vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Điều chỉnh và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022; Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng xem xét, đánh giá, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết như: Bãi bỏ Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định quy định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Theo dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đối tượng áp dụng là nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; nạn nhân bị mua bán đang tạm trú tại cơ sở trợ giúp xã hội; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Advertisement

Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán dự kiến như sau: chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân với mức 200.000 đồng/người/ngày; chi tiền ăn trong những ngày đi đường cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả với mức 70.000 đồng/người/ngày; chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú với mức 1 triệu đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Trong khuôn khổ phiên làm việc, Kỳ họp cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2021.

Advertisement

About admin

Check Also

UBND tỉnh đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Sáng 15/02, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân để đánh giá tình …